Ny release: Flexi 2020.3

Översikt

Detta är den fjärde versionen av Flexi under 2020 med filversion 6.2. Några av höjdpunkterna i denna release:

Gruppröstbrevlåda

En grupp kan nu konfigureras för att ta emot röstmeddelanden som sedan kan avlyssnas av varje medlem i gruppen. Avisering med röstmeddelandefilen bifogad stöds via e-post och Teams-kanal.

Genom att interagera med Microsoft Cognitive Services behandlas alla meddelanden som lämnas till gruppen för att skapa ett automatiskt transkript av meddelandet. Detta transkript kan sedan läsas i MS Teams-klienten, den nya Presentity-webben eller via e-postaviseringar.

Nya versioner av Presentity appen för smartphones (Android och iOS) kommer snart att finnas tillgängliga med möjlighet att lyssna och läsa transkript av gruppröstmeddelanden.

Utökade SMS-funktioner i Flexi Tid

Flexi Tid har förbättrats med tre olika sätt att skicka SMS till en eller flera mottagare. Varje sätt att skicka dessa SMS är beroende av det aktuella arbetsflödet och stor omsorg har lagts på att uppfylla alla behov för att handläggaren snabbt skall kunna hantera ärenden.

Det första sättet att skicka ett SMS riktar sig till situationer när en handläggare går in i ett videomöte men patienten redan har lämnat mötet. Användbart till exempel vid hög belastning då man kommer efter i bokningarna och inte hinner med de angivna tidsluckorna.

Den andra nya SMS-funktionen i Flexi Tid är möjligheten att skicka SMS till mottagare i den aktuella samtalslistan genom att filtrera på aktuell status. Detta innebär att du filtrerar på den aktuella färgen röd, gul eller grön. Detta gör det också möjligt att skicka ett mass-SMS till flera köer eftersom handläggaren kan vara inloggad i flera köer.

Den tredje nya SMS-funktionen i Flexi Tid möjliggör för handläggaren att skicka SMS till valfri mottagare genom att ange mottagarens mobilnummer. Detta är framförallt användbart när handläggare har ett behov av att kommunicera med en mottagare som inte finns i den aktuella samtalslistan. 

Transkript av röstmeddelande i Flexi Tid

Om företaget har konfigurerats för att interagera med Microsoft Cognitive Services behandlas alla röstmeddelanden som lämnas till en kö för att skapa ett transkript av meddelandet. Detta är bland annat särskilt användbart när arbetsflödet bygger på att prioritera och fördela mottagna ärenden till andra handläggare. En handläggare kan enkelt läsa ett transkript av varje meddelande och därmed bearbeta ärendena snabbare.

WonderPhone Basic för macOS

Vi är glada att äntligen presentera den efterlängtade första versionen av WonderPhone för macOS. Den första versionen kommer att finnas tillgänglig i Apple App Store i slutet av december och motsvarar WonderPhone Basic för Windows. Kommande versioner kommer att innehålla Softphone-funktionalitet motsvarande WonderPhone Standard.