Ny release: Flexi Tid 2020.1

Video med autentisering via BankID

För att möta marknadens krav på att tillhandahålla möjlighet för s.k. ”Digital vårdmöten” har Flexi Tid vidareutvecklats att förutom hantera telefoni som mediabärare även ge möjlighet till video som mediabärare. Fokus för denna nya funktionalitet har varit att hanteringen ska vara enklast möjliga, både för handläggarens dagliga användning liksom för patientens tillfälliga användning.

Medlem i flera svarsställen

Genom att välja att vara inloggad i flera svarsställen kan handläggare hjälpa varandra inom organisationen. En handläggare som är inloggad i flera svarsställen ser då bokningarna samlade i samma samtalslista.

Integration med journalsystem Take Care

Ger möjlighet att klicka på personnumret antingen före eller under samtalets gång, för att få patientjournalen presenterad på skärmen.

Ärendeval på röstmeddelanden

Meddelanden som lämnas i röstbrevlådan taggas med det ärendeval meddelandet gäller. Detta möjliggör för handläggare att prioritera avlyssning av meddelanden enligt önskemål.

Automatiserade SMS

SMS som triggas och skickas automatiskt vid:

  • Bokning (skickas vid bokningstillfället)
  • Påminnelse (skickas strax innan bokad tid)
  • Avbokning (skickas när en avbokning görs i handläggarwebben)
  • Ombokning (skickas om handläggare ändrar tid för bokningen)

Sökning på telefonnummer

Sökfunktion av den inringandes telefonnummer via t.ex. eniro.se.