Microsoft Teams med Flexi

Microsoft Teams är en samarbetsplattform som hjälper ditt team att organisera sig och samtala – allt på samma ställe. I takt med att allt fler företag upptäcker fördelarna med att kommunicera internt via Teams så ökar också behovet av att kunna hantera företagets externa kommunikation via Teams, sömlöst och utan att behöva göra avkall på telefoni- och växelfunktoner som skulle innebära en försämrad kund- och användarupplevelse.  

Det är precis detta vi tillför. Genom att använda våra applikationer kan er Teams-plattform också fungera som en fullskalig telefoni-lösning utan att kompromissa med kraven på funktionalitet, användarvänlighet och kundbemötande.

Detaljerad statistik och rapporter      Med statistikmodulen ges möjlighet att få fram en detaljerad översikt på verksamhetens in- och utgående samtal för såväl grupper som enskilda användare. Skapa och schemalägg egna rapporter för att analysera trafiken och därmed kunna optimera verksamheten.

Flexibla svarsgrupper och telefonkö Som administratör hanterar man enkelt svarsgrupper med valfria ringmönster och medlemmar samt schemalägger öppettider. I svarsgrupperna skapas även villkorsstyrda regler för t.ex. köbesked och overflow för att säkerställa en hög servicenivå även vid hög belastning.

Automatisera och dirigera med IVR      Med menyval i en eller flera nivåer kan den inringande erbjudas att hantera sitt ärende med hjälp av självbetjäning och på så sätt avlasta verksamhetens personal. Det kan t.ex. gälla att bli kopplad till en viss person eller avdelning, hitta eller begära ut information via SMS m.m.

Samtalshantering i Teams-klienten

Hantera såväl interna som externa samtal genom att ringa, svara, parkera eller koppla dem i Teams-klienten på desktop och mobilen.

Teams app

Med vår app i Teams får användarna även möjlighet att t.ex. hantera sina hänvisningar, logga i/ur svarsgrupper och ha full kontroll på telefonköer, direkt i Teams-klienten.

Telefonist

Telefonistplatsen är anpassad för att telefonister inte ska behöva sitta fast vid en dator. Den fungerar lika bra på en Microsoft Surface-platta som på en stationär dator, detta för att telefonister även ska ha möjlighet att använda touchfunktionen i applikationen.