Flexi Presentity

Flexi Presentity är ursprungligen vårt presence- och hänvisningssystem för företag med höga krav på sin tillgänglighet och sitt kundbemötande, men har idag även utvecklats till en komplett molnbaserad telefonilösning som täcker alla behov för såväl små som stora företag. Genom att alltid ligga i framkant för nya teknologier samt en stor lyhördhet för företags behov så har vi skapat en unik plattform som bygger på öppenhet och flexibilitet.

Styr din tillgänglighet    Via mobilapp, softphone, exchange-kalender, röst-kommando eller MS Teams-klient styr användaren enkelt sin tillgänglighet för samtal.

Visuell röstbrevlåda är en effektivt funktion för att hantera inkomna meddelanden. Scrolla, radera, repetera,  spara och vidarebefordra till kollegor eller externa parter.

Skräddarsydda efterval Anpassa valen som den inringande får när du inte kan svara. Förutom att lämna ett meddelande kan de exempelvis erbjudas att få e-post adress uppläst, bli kopplade till en kollega eller dröja kvar om du är upptagen i annat samtal.

Flera språkval                    Förutom Svenska hanterar systemet hänvisningar på Norska, Danska, Finska samt Engelska och avgör vilket språk hänvisningen skall läsas på baserat på den inringandes landsnummer.

Detaljerad statistik och rapporter      Med statistikmodulen ges möjlighet att få fram en detaljerad översikt på verksamhetens in- och utgående samtal för såväl grupper som enskilda användare. Skapa och schemalägg egna rapporter för att analysera trafiken och därmed kunna optimera verksamheten.

Flexibla svarsgrupper och telefonkö Som administratör hanterar man enkelt svarsgrupper med valfria ringmönster och medlemmar, samt schemalägger öppettider. I svarsgrupperna skapas även villkorsstyrda regler för t.ex. köbesked och overflow för att säkerställa en hög servicenivå även vid hög belastning.

Automatisera och dirigera med IVR      Med menyval i en eller flera nivåer kan den inringande erbjudas att hantera sitt ärende med hjälp av självbetjäning och på så sätt avlasta verksamhetens personal. Det kan t.ex. gälla att bli kopplad till en viss person eller avdelning, hitta eller begära ut information via SMS m.m.

Softphone

Vår softphone ger användaren vid datorn tillgång till en lång rad innovativa och hjälpfulla funktioner samlat i ett användarvänligt och intuitivt gränssnitt. Den fungerar enskilt eller tillsammans med såväl övriga gränssnitt som fysiska IP telefoner och användaren väljer därmed själv när och på vilken enhet hen vill vara tillgänglig.

Mobilapp

Med mobilappen för Ios och Android får användaren tillgång till samma avancerade samtals- och växelfunktioner som med en softphone vid datorn, direkt i mobilen.

MS Teams

Använd Microsoft Teams desktopklient eller mobilapp för att ringa, ta emot och koppla samtal. Med vår MS Teams app hanterar du dessutom hänvisningar, röstmeddelanden, svarsgrupper m.m. direkt i din Teams-klient.

Telefonist

Flexi Telefonist är ett modernt och effektivt verktyg specifikt anpassat för att telefonisten snabbt skall kunna hantera och betjäna stora samtalsvolymer. För att telefonisten inte skall vara beroende av att sitta vid en dator stöder applikationen touch-funktioner och fungerar lika bra på en Microsoft Surface-surfplatta som på en stationär dator.

Avancerade svarsgrupper

Avancerade svarsgrupper

Upplevelsen som befintliga och potentiella kunder får i kontakten med en leverantör är en av de viktigaste faktorerna vid val av leverantör och kan därför utgöra en avgörande konkurensfördel. Med Avancerad svarsgrupp i Flexi CC får företag tillgång till verktyg för att skapa effektivare samtalsflöden och därmed ökad produktivitet och kundnöjdhet.  

Snabbare service med effektiv samtalsstyrning baserat på kompetens och prioritet

  • Minska behovet av att koppla samtal
  • Prioritera kunder och ärenden
  • Integrera med CRM eller ärendehanteringssystem

Ökad tillgänglighet med Call-back och Dynamiska grupper

  • Erbjud kunderna att bli uppringda vid kö
  • Informera om köplats eller beräknad väntetid
  • Minimera svarstider genom att automatiskt nyttja mer resurser vid hög belastning

Förebygg och planera med statistik

  • Övervaka i realtid i förebyggande syfte
  • Planera bemanning och resurser