Flexi Tid

Flexi Tid är en mobil- och webbaserad applikation som skapar förutsättningar för att leverera vård av hög kvalité över flera kanaler och ge patienter den vård de behöver när de behöver det. Vårdsökande kan enkelt boka tid för kontakt via önskad kanal och oavsett inriktning på Er verksamhet innehåller Flexi Tid omfattande funktioner för att förbättra arbetsmiljön, automatisera kommunikationsflöden och minska irriterande väntetider.

Tidsbokning 

Direktkö

Prioritering baserat på ärendeval

Integrerad röstbrevlåda

Schemalagda menyval i flera nivåer

Bemanningsschema

Integration mot journalsystem

SMS-modul 

Språkstöd för svenska, norska, danska, finska och engelska

Statistik och rapportering som möter kraven på rapportering från SKR (f.d SKL)

Automatiserade SMS för bekräftelser, påminnelser och länkar

Webbaserat intuitivt gränssnitt för ärendehantering och administration

Video i Flexi Tid

Digitala vårdmöten ökar inte bara tillgängligheten utan har också visat sig öka patienttillfredsställelsen, förbättra vårdkvaliteten och minska behandlingskostnaderna för sjukhus och sjukvårdsorganisationer. Tjänsten Video i Flexi Tid uppfyller kraven för såväl säkerhet, enkelhet och kvalité.

För den vårdsökande innebär det:

För vårdgivande personal innebär det: