Flexi Tid

Flexi Tid är en mobil- och webbaserad applikation som skapar förutsättningar för vårdgivare att erbjuda vård och rådgivning av hög kvalité över flera kanaler och därmed ge patienter den vård de behöver, när de behöver det. Vårdsökande kan enkelt boka tid för kontakt via önskad kanal och oavsett verksamhetens inriktning innehåller Flexi Tid omfattande funktioner för att förbättra arbetsmiljön, automatisera kommunikationsflöden och minska irriterande väntetider.

 • Ökad tillgänglighet och bättre service
  Genom att kunna ta emot bokningar även utanför verksamhetens öppettider, samt erbjuda digitala vårdmöten.
 • Resurshantering
  Med Flexi Tids dynamiska statistik är det lätt att få en överblick över tillgänglighet, samtalsmönster och servicenivåer, samt hur man bäst bemannar verksamheten.
 • Bättre arbetsmiljö
  Genom att erbjuda schemalagda tider minskar stressen på handläggarna då verksamheten själva väljer hur många tider man vill schemalägga och vilka ärenden som bör få tider först på dagen.
 • Lättarbetat och intuitivt
  Vår handläggarwebb är både överskådlig, lättarbetad och intuitiv. Handläggaren får en överblick över alla inkomna bokningar och får en färgindikation på när en bokad tid börjar närma sig.
 • Direktkö

Video i Flexi Tid

Digitala vårdmöten ökar inte bara tillgängligheten utan har också visat sig öka patienttillfredsställelsen, förbättra vårdkvaliteten och minska behandlingskostnaderna för sjukhus och sjukvårdsorganisationer. Tjänsten Video i Flexi Tid uppfyller kraven för såväl säkerhet, enkelhet och kvalité.

För den vårdsökande innebär det:

För vårdgivande personal innebär det: