Produkter

Flexi är samlingsnamnet för våra applikationer som vi utvecklat specifikt med Nordiska företags behov och önskemål i åtanke. Med Flexi har vi skapat förutsättningar för våra återförsäljare och partners att leverera flexibla, öppna och behovsanpassade kommunikationslösningar och därmed hjälpa sina kunder att växa med våra produkter i Flexi-serien: Presentity, Tid och CC

Flexi Tid

Portrait of young successful beautiful businesswoman going to office

Flexi Presentity

Flexi Presentity är vårt presence- och hänvisningssystem för företag med höga krav på sin tillgänglighet och sitt kundbemötande, men har idag även utvecklats till en komplett molnbaserad telefonilösning som täcker alla behov för såväl små som stora företag.

Flexi CC

Upplevelsen som befintliga och potentiella kunder får i kontakten med en leverantör är en av de viktigaste faktorerna vid val av leverantör och kan därför utgöra en avgörande konkurensfördel. Med de avancerade svarsgrupperna i Flexi CC får företag tillgång till verktyg för att skapa effektivare samtalsflöden och därmed ökad produktivitet och kundnöjdhet.  
Shot of smiling young business woman working with her computer while listening to music in the office.
Desktop-en-6000x4500

Microsoft Teams med Flexi

Microsoft Teams är en samarbetsplattform som hjälper ditt team att organisera sig och samtala - allt på samma ställe. I takt med att allt fler företag upptäcker fördelarna med att kommunicera internt via Teams så ökar också behovet av att kunna hantera företagets externa kommunikation via Teams, sömlöst och utan att behöva göra avkall på telefoni- och växelfunktoner som skulle innebära en försämrad kund- och användarupplevelse.