Ny release 2022.0

Nu kommer Datatal med en ny release: Flexi 2022.0, och höjdpunkterna i denna är:

  • Personlig hantering av arbetsschema
  • Telefonist kan se alla grupper i organisationen
  • Kö-position läses upp vid kö i grupp
  • Förbättrad funktionalitet i nya Presentity web
  • Dubbelriktad statusuppdatering i Microsoft Teams
  • Uppslag för inkommande samtal
  • Stöd för Homer SIP Capture
  • Ansiktslyft för Admital web

Personlig hantering av arbetsschema

En användare kan nu hantera sitt eget arbetsschema. Ett arbetsschema kan innehålla upp till 25 arbetsveckor med specifika inställningar för varje vecka. När mer än en arbetsvecka har skapats i ett arbetsschema kommer dessa att aktiveras enligt ett rullande schema. Användaren kan när som helst ändra vilken vecka som ska vara ”aktiv arbetsvecka”.

Arbetsschema i Wonderphone för macOS.

Arbetsschema i Presentity för iOS.

Funktionen för arbetsschema kan användas på Datatal Gateway, Avaya IPO och Mitel A400.

Telefonist kan se alla grupper i organisationen

Systemet kan nu ställas in så att telefonister kan se alla grupper i organisationen, tidigare versioner visade endast grupper som telefonisten var medlem i. Denna funktion aktiveras per företag och standardbeteendet är att telefonisten endast kommer att se grupper som han/hon är medlem i.

Funktionen finns för Datatal Gateway och Avaya IPO.

Kö-position läses upp vid kö i grupp

Det går nu att få kö-position uppläst i slingan när man köar i en grupp. När du aktiverar ”Spela kö-position” kommer en mening att läggas till i slutet av ivr-loopen efter alla andra konfigurerade hälsningar.

Kö-position i grupp kan läsas upp i Datatal Gateway.

Förbättrad funktionalitet i ny Presentity Web

I den nya Presentity Web (tidigare kallad Umbrella Web) har flera förbättringar gjorts och mer funktionalitet lagts till. Det är planerat att nya Presentity Web helt kommer ersätta den äldre Presentity Web i en kommande version (2022.1 eller 2022.2). Förändringar har t.ex. gjorts i profilfältet till höger på skärmen där en användare nu enkelt kan ändra t.ex. arbetsschema och snabbtangenter.

Samtalshantering finns tillgänglig i Datatal Gateway.

Dubbelriktad status för Microsoft Teams

Med release 2022.0 kan vi nu uppdatera en användares status i Microsoft Teams vilket i praktiken innebär att om du pratar i telefon kan din Microsoft Teams-status uppdateras med tillgängligheten ”Upptagen” och aktiviteten ”I ett samtal”. Med den här funktionen aktiv riskerar du inte att få inkommande samtal genom Teams medan du är upptagen i telefonen.

Dubbelriktad uppdatering av Teams-status finns tillgängligt i Datatal Gateway och Avaya IPO.

Namnuppslag för inkommande samtal

Denna version innehåller en ny tjänst som heter Flexi Lookup och är avsedd att göra namnuppslag på inkommande samtal hos ett antal uppslagsleverantörer för att visa ett namn på den inringande. Just nu har tjänsten stöd för uppslag i lokal CSV-fil, Flexi Database, Generisk SQL, Zammad Helpdesk, Hitta.se och Eniro, och fler leverantörer kommer att läggas till i kommande releaser.

Samtalshantering finns tillgänglig i Datatal Gateway.

Stöd för Homer SIP Capture

För de som hanterar de tekniska bitarna i Datatal Gateway har det nu tillkommit stöd för sändning av HEP3-paket i realtid till en SIP Capture-server som t.ex. Homer. Detta gör det möjligt att logga alla samtal och beroende på systemets lagringspolicy kan man enkelt hitta och inspektera ett samtal gjort flera dagar eller till och med veckor tillbaka.

Stöd för Homer SIP Capture finns för Datatal Gateway.

Ansiktslyft för Admital web

Slutligen har Admital web fått en uppdatering av sitt användargränssnitt baserat på Bootstrap-tema.

Uppfräschat gränssnitt i Admital web tillgängligt för Datatal Gateway, Avaya IPO och Mitel A400.