Datatal använder INTE Log4j

Datatal använder INTE Log4j

Som ni säkert uppmärksammat så har ett säkerhetshål upptäckts i en tjänst som heter Log4j vilken används av många mjukvaror för loggning av data.

Vi vill meddela våra kunder och partners att Datatal INTE använder Log4j i någon av våra produkter och de av våra produkter och tjänster ni nyttjar är därför inte påverkade av detta säkerhetshål.

För mer information, kontakta gärna:
Datatal Support, +46 498 25 30 30, support@datatal.se