Uppdaterad AdmiTal webb i Flexi 2020.1

AdmiTal webb är ett webbaserat grafiskt gränssnitt för att administrera och underhålla Flexi-systemet. Tack vare det webbaserade grafiska gränssnittet kan du komma åt systemet från vilken dator som helst utan att behöva installera ett administrativt verktyg.

Flera användare kan arbeta med AdmiTal webb samtidigt utan att störa varandra och varje användare har endast behörighet till de delar av systemet som de har tilldelats

I AdmiTal webb version 2020.1 har det skett en rad förbättringar och tillägg:

Nytt importverktyg för att importera användare via CSV-fil

Möjlighet att ladda upp företagsljudfiler i WAV och vox

Konfigurations-diagnostik för att analysera konfigurationen

Microsoft Teams och Teams-app inställningar:

Nya inställningar för Flexi Tid och Video: