Nätläkare, ett hot mot den fysiska vården?

Det har under de senaste dagarna varit stor uppmärksamhet i media kring det faktum att nätläkare på kort tid seglat upp som ett allvarligt hot mot den traditionella fysiska vården. Vi är nog många som tycker att möjligheten att i vissa fall kunna komma i kontakt med en vårdgivare digitalt, via t.ex. ett videomöte är en stor fördel som underlättar vardagen, men det innebär inte nödvändigtvis att digitaliseringen behöver vara ett hot mot den fysiska vården. På Datatal har vi länge arbetat med att utveckla lösningar som innebär möjlighet för fysiska vårdgivare att dra nytta av de fördelar som digitaliseringen ger i mötet och kommunikationen med den vårdsökande, som ett komplement och en naturlig del i den befintliga verksamheten. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Vanliga vården hotas

Företrädare för både privata och offentligt styrda vårdcentraler slår även larm om att Krys intåg i den fysiska primärvården hotar vanliga vårdcentralers ekonomi.

– Konsekvenserna blir att vi inte kan ha den bemanning vi behöver, säger Olof Lindqvist i Mellersta Skånes Läkareförening.

Vårdcentraler kommer slås ut

Vårdcentraler kommer att gå omkull i Stockholm, om utformningen av vårdvalet inte görs om. Den varningen kommer från Distriktsläkarföreningen i Stockholm, efter att tusentals patienter på kort tid listat sig hos Kry

Vårdcentraler tappar patienter

Kry listar patienter i Stockholm, i en aldrig tidigare skådad hastighet. Det har fått en del vårdcentraler att oroa sig över ekonomin, eftersom större delen av ersättningen baseras på antalet listade patienter.