Kundcitat

  • Sedan 1995 använder Norrmejerier ett systemstöd för att ta emot och bekräfta order från våra kunder. För oss har Datatals lösning inneburit att vi kunnat fokusera mer på aktivt säljarbete, medan kunden själv kan göra sina dagliga beställningar på tider som passar kunden och snabbt och smidigt få en bekräftelse. Lösningen har fungerat mycket väl sedan den togs i drift för 15 år sedan. Med tanke på att Ordertal är en viktig komponent i vårt dagliga arbete så är funktionalitet, tillgänglighet och stabilitet helt avgörande. Kontakter och dialoger med Datatal i samband med förändringar/ uppgraderingar har fungerat smidigt och snabbt, likaså vid de fåtaliga tillfällen då vi behövt support.

    Anders Lindqvist

    - Norrmejerier