Kundcitat

  • Sedan vi fick Flexi Tid så har vi en underbar arbetsmiljö, det är tyst och inga ringande telefoner. Tidigare hade sköterskorna ångest när de skulle sköta tidsbokningarna, nu nästan slåss de om att få göra det. Flexi Tid har gjort så planeringen av arbetet har blivit mycket lättare. Patienterna märker ingen skillnad, utan kan ringa in under hela dagen och vi väljer utringningstider som passa verksamheten.
    Katarina Lövgren

    - Landstinget Västmanland