Datatal Gateway

Datatal Gateway är en egenutvecklad SIP-gateway som ersätter en traditionell telefonväxel. Vår gateway är i första hand utvecklad med hosting/Cloud i åtanke. Vi vill att det ska vara smidigt för våra återförsäljare att drifta, sälja och växa med våra produkter i Flexi-plattformen: Presentity, Tid och CC.

Med vår gateway får våra produkter än mer funktionalitet eftersom vi nu får större möjlighet att utveckla de funktioner vi vill och som marknaden efterfrågar. Några exempel på denna typ av funktioner är:

  • Samtalsprofiler, där användaren själv kan välja vilket nummer som ska visas vid utgående samtal.
  • Utökad gruppfunktionalitet, som exempelvis innebär att en behörig användare via mobilapplikationen enkelt kan ändra vilket läge gruppen ska vara i (öppen/stängd osv.). Man kan även välja mellan ett flertal smarta ringmönster beroende på vad som passar för respektive grupp.
  • Nummerhantering, ett smidigt sätt att vitlista nummer som alltid får ringa igenom, även om användaren är hänvisad. Man kan även knyta samtalsprofiler till specifika nummer, för att säkerställa att man alltid visar ett visst nummer när man ringer dessa.
  • Ny slutanvändarwebb, här kan en användare administrera sina egna uppgifter, samt även andra användare om man har rättighet för det. Det finns även möjlighet att ändra gruppers öppettider eller att stänga en grupp tillfälligt. Fler funktioner kommer i denna webb inom en snar framtid.
  • Möjlighet att lägga till gruppnummer som visas om ett inkommande samtal gått via en grupp.
  • Koppling tilll Microsoft Teams

Datatal Gateway är fullt integrerad med resten av Flexi-plattformen, vilket bidrar till en väsentlig förenkling vid installation och administration.

Läs produktbeskrivningen för Datatal Gateway här, eller kontakta försäljningschef Petra Målberg Svensson för mer information på 0498-253020 eller petra@datatal.se