WonderPhone

Vad är WonderPhone?

Det här är WonderPhone, din nya smarta softphone med integrerad röstbrevlåda, närvarostatus och kontakter.
WonderPhone förenklar kommunikationen med dina kunder och ger dig en komplett överblick av din telefoni.


Några nyckelfunktioner för WonderPhone

Softphone med HD-ljudkvalitetWonderphone client

WonderPhone har stöd för HD-ljud, och redan idag kan du uppleva detta när två Wonderphone-användare pratar med varandra.

Grupphantering

Se de växelgrupper du är medlem i, vilka medlemmar som är inloggade/utloggade och medlemmarnas närvarostatus.

Närvarostatus på dina kollegor

WonderPhone är fullt integrerad med Flexi Presentity, du ser dina kollegor och deras hänvisningsstatus samt telefonstatus.

Röstbrevlåda

Meddelanden som lämnas i din Flexi Presentity röstbrevlåda kan även lyssnas av via WonderPhone-klienten. Därifrån kan du även spara dem som wav-filer, vidarebefordra till en kollega, eller ringa tillbaks till den som lämnat meddelandet.

Samtalshistorik

Du ser all din samtalshistorik i WonderPhone, även dem som ringt till dig när du varit hänvisad, och kan enkelt ringa tillbaks till dem via klienten.

Outlook-integration

WonderPhone hämtar in dina Outlook-kontakter så att du kan ringa eller maila dem direkt ifrån klienten. Du ser även kontakternas namn och eventuell bild när dom ringer till dig.

 

 


Hur fungerar WonderPhone?

WonderPhone är en separat plattform men utbyter information med Flexi, d.v.s. i dagsläget krävs en Flexi för att WonderPhone skall fungera. Båda kan installeras på samma server.

För mer utförlig dokumentation, se installationsmanualen nedan.

 


Vi på DatWonderPhoneatal hoppas att du kommer att ha stor nytta av WonderPhone!

 

Länk till användarmanual

Länk till installationsmanual