WonderPhone

Vad är WonderPhone?

Det här är WonderPhone, vår smarta softphone med integrerad röstbrevlåda, närvarostatus och kontakter.
WonderPhone förenklar kommunikationen med dina kunder och ger dig en komplett överblick av din telefoni.

 


Några nyckelfunktioner för WonderPhone

Softphone med HD-ljudkvalitet

WonderPhone har stöd för HD-ljud, och redan idag kan du uppleva detta när två Wonderphone-användare pratar med varandra.

 

Kopplas mot en fast telefon

Det finns även ett Basic-läge där en fast telefon kan styras istället för att använda softphone-delen. På detta sätt kommer alla kunna nyttja WonderPhones funktioner oavsett om man har en softphone eller fast telefon.

 

Grupphantering 

Se de växelgrupper du är medlem i, vilka medlemmar som är inloggade/utloggade och medlemmarnas närvarostatus.

 

Närvarostatus på dina kollegor 

WonderPhone är fullt integrerad med Flexi Presentity, du ser dina kollegor och deras hänvisningsstatus samt telefonstatus.

 

Röstbrevlåda 

Meddelanden som lämnas i din Flexi Presentity röstbrevlåda kan även lyssnas av via WonderPhone-klienten. Därifrån kan du även spara dem som wav-filer, vidarebefordra till en kollega, eller ringa tillbaks till den som lämnat meddelandet.

 

Samtalshistorik 

Du ser all din samtalshistorik i WonderPhone, även de som ringt till dig när du varit hänvisad, och kan enkelt ringa tillbaks till dem via klienten.

 

Outlook-integration 

WonderPhone hämtar in dina Outlook-kontakter så att du kan ringa eller maila dem direkt ifrån klienten. Du ser även kontakternas namn och eventuell bild när dom ringer till dig.

Konferens

När du har fler än ett samtal uppkopplat kan du enkelt sätta igång en konferens.

 

 


Hur fungerar WonderPhone?

WonderPhone är en separat plattform men utbyter information med Flexi, d.v.s. i dagsläget krävs en Flexi för att WonderPhone ska fungera. Båda kan installeras på samma server.
För mer utförlig dokumentation, se installationsmanualen nedan.


Skype Online 365 status i WonderPhone

I senaste versionen av WonderPhone kan man få se en kollegas Skype status direkt i WonderPhone gränsnittet.  Håller man musen över själva statusbollen kommer även extra information synas, exempel statustexten dem har skrivit och den geografiska positionen.  Detta är en tilläggslicens som lätt kan köpas till på befintliga installationer.


Vi på DatWonderPhoneatal hoppas att du kommer att ha stor nytta av WonderPhone!

 

Länk till användarmanual

Länk till installationsmanual