WonderPhone

Vad är WonderPhone?

Det här är WonderPhone, din nya smarta softphone med integrerad röstbrevlåda, närvarostatus och kontakter.
WonderPhone förenklar kommunikationen med dina kunder och ger dig en komplett överblick av din telefoni.

 


Några nyckelfunktioner för WonderPhone

Softphone med HD-ljudkvalitetWonderphone client

WonderPhone har stöd för HD-ljud, och redan idag kan du uppleva detta när två Wonderphone-användare pratar med varandra.

 

Kopplas mot en fast telefon

Finns även en basic läge där en fast telefon kan styras istället för att använda softphone delen. På detta sätt kommer alla kunna nyttja Wonderphones funktioner oavsett softphone eller fasttelefon

 

Grupphantering 

Se de växelgrupper du är medlem i, vilka medlemmar som är inloggade/utloggade och mdlemmarnas närvarostatus.

 

Närvarostatus på dina kollegor 

 WonderPhone är fullt integrerad med Flexi Presentity, du ser dina kollegor och deras hänvisningsstatus samt telefonstatus.

 

Röstbrevlåda 

Meddelanden som lämnas i din Flexi Presentity röstbrevlåda kan även lyssnas av via WonderPhone-klienten. Därifrån kan du även spara dem som wav-filer, vidarebefordra till en kollega, eller ringa tillbaks till den som lämnat meddelandet.

 

Samtalshistorik 

Du ser all din samtalshistorik i WonderPhone, även dem som ringt till dig när du varit hänvisad, och kan enkelt ringa tillbaks till dem via klienten.

 

Outlook-integration 

WonderPhone hämtar in dina Outlook-kontakter så att du kan ringa eller maila dem direkt ifrån klienten. Du ser även kontakternas namn och eventuell bild när dom ringer till dig.

Konferens

När du har fler än ett samtal uppkopplat kan du enkelt med en knapp sätta i en konferens.

 

 


Hur fungerar WonderPhone?

WonderPhone är en separat plattform men utbyter information med Flexi, d.v.s. i dagsläget krävs en Flexi för att WonderPhone skall fungera. Båda kan installeras på samma server.

För mer utförlig dokumentation, se installationsmanualen nedan.

 


Vi på DatWonderPhoneatal hoppas att du kommer att ha stor nytta av WonderPhone!

 

Länk till användarmanual

Länk till installationsmanual