Skype för företag

Skype för företag

I samtal

Med Skype för företag kopplingen kommer Flexi uppdatera Skype med den aktuella telefonstatusen. Till exempel om användaren sitter i samtal i sin traditionella växel så kommer de även visas som upptagna i samtal i Skype för företag. Det fält som uppdateras är tillgänglighetsfältet i Skype klienten.

 

 

Tillgänglighetsstatus

På samma sätt kan även information visas om att användaren är på lunch och när den återkommer. Det syns tydligt i tillgänglighetsfältet vad statusen är och detta syns även för dina kollegor som också har Skype för företag.

 

Och när tillgängligheten återställs blir ni gröna igen.

 

 

 


Skypekoppling aktiveras per användare

Krav: En on-premise installation av Skype för företag

Länk till installationsguiden av Skypekopplingen, Läs mer här…