Release 2019.1 är nu släppt

8 Mar

I början av januari lanserade vi vår egenutvecklade kommunikationsplattform Datatal Gateway. Den har stöd för våra befintliga applikationer, Flexi Presentity för hänvisning och röstbrevlådor,  Flexi Tid för schemalagd callback, samt Flexi CC för kö och callback.


Datatal Gateway + Microsoft Teams

Under utvecklingen av Datatal Gateway har vi lyssnat noga på våra återförsäljare och tagit med många funktioner som saknas i traditionella telefoniväxelplattformar. Som ett steg i denna utveckling vill vi nu presentera att Datatal Gateway nu även stödjer telefoni via Microsoft Teams.

Man kan nu använda Microsoft Teams desktop-applikation eller mobil-app för att ringa, ta emot och koppla samtal. Använd Flexi Presentity-appen för att sätta hänvisningar, lyssna av röstmeddelande och hantera svarsgrupperna. Där kan du även sätta vilken samtalsprofil som ska vara aktiv för dig, d.v.s. vilket nummer du vill visa när du ringer

Ni kan även få in statistikunderlag ifrån Flexi CC och Flexi Tid till en Teams-kanal.
När ett möte skapas i Teams blir användaren automatiskt satt i möte i Flexi Presentity.


Wonderphone + Microsoft Skype 365

Denna release innehåller inte bara nyheter för Datatal Gateway, utan även uppdateringar för WonderPhone. Nu kan man se en kollegas närvarostatus från Skype direkt i WonderPhone-gränssnittet. Detta kommer även bli tillgängligt i Telefonisten inom kort.

”Status-bollarna” till höger om kollegorna visar kollegans Skype Office 365-status. Håll musen över Skype-bollen för att få mer information.


Ny Telefonist

Vi kommer inom kort även skicka ut en ny Telefonist med ett något omarbetat gränssnitt. Detta för att ännu lättare få en bra överblick över företagets telefoni. Flera funktioner som finns i WonderPhone kommer även finnas i telefonistgräsnittet. Nya funktioner:

 • Uppdaterat gränssnitt
 • Se kollegors Skype Office 365-status
 • Ändra hur användarna ska synas i resultatvyn – lista, brickor eller små kort
 • Utökade möjlighet att göra bättre mail-mallar
 • Notifiering vid inkommande samtal
 • Anpassad till att vara en Windows 10 UWP app
 • Lista dina favoriter för enkel översikt över – t.ex. dem du oftast kopplar till. Det är samma favoriter som du lägger upp i Presentity app och WonderPhone
 • Ändra gruppernas aktuella läge
Nya Telefonist gränsnittet

Mer Datatal Gateway-nyheter

Sedan tidigare har Datatal Gateway smarta funktioner som:

 • ”Lägg till gruppnumret på inringande nummer” – detta innebär att man på en mobiltelefon nu kan se vilken svarsgrupp kunden har ringt in genom.
 • Ändra hur samtalen ska distribueras via olika ”grupplägen”
 • White/Blacklist på företaget – lägg upp nummer som kan ringa igenom hänvisningar eller svartlista nummer som inte ska få ringa in eller som inte ska få ringas ifrån företaget.

Ytterligare nyheter

Ny agentstatus i Flexi CC
 • Flexi CC (Call Center) Agenter har fått en ny status som visas om en agent är urloggad ur alla köer
 • URL pop-up i Flexi CC validerat samtal kan göra en pop-up mot ett webbaserat CRM-system
 • Informationscenter i Admital visas nu varningar/fel/information i större utsträckning. Det kan vara knappvalsmenyer som pekar på något som är borttaget eller om användare saknar licenser
 • Datatal SNMP-stöd – ladda ner Datatal SNMP MIB-filen ifrån Admital webb. Sätt upp övervakning på olika mätvärden i plattformen
 • Ställ in loggningsnivån på tjänsterna, och hur dem ska logga. Kan skicka loggar till syslog eller fil.
 • Konfiguration för Skype Office 365
 • Flera buggrättningar

Ny produkt – Datatal Gateway

11 Jan

Idag släpper vi äntligen vår nya produkt, Datatal Gateway. Det är en egenutvecklad SIP-gateway som ersätter en traditionell telefonväxel. Byggd på modern teknik och anpassad för att utvecklas med framtidens behov av kommunikation via flera media och kanaler. Vår gateway är i första hand utvecklad med hosting/Cloud i åtanke och fullt integrerad med våra produkter i Flexi-plattformen. Detta gör det ännu smidigare för er som återförsäljare att drifta, sälja och växa med våra produkter: Presentity, Tid och CC.


Med vår Gateway får våra övriga produkter än mer funktionalitet eftersom vi nu får större möjlighet att utveckla de funktioner vi vill och som marknaden efterfrågar. Några exempel på denna typ av funktioner är:

 • Samtalsprofiler, där användaren själv kan välja vilket nummer som ska visas vid utgående samtal.
 • Utökad gruppfunktionalitet, som exempelvis innebär att en behörig användare via mobilapplikationen enkelt kan ändra vilket läge gruppen ska vara i (öppen/stängd osv.). Man kan även välja mellan ett flertal smarta ringmönster beroende på vad som passar för respektive grupp.
 • Nummerhantering, ett smidigt sätt att vitlista nummer som alltid får ringa igenom, även om användaren är hänvisad. Man kan även knyta samtalsprofiler till specifika nummer, för att säkerställa att man alltid visar ett visst nummer när man ringer dessa.
 • Ny slutanvändarwebb, här kan en användare administrera sina egna uppgifter, samt även andra användare om man har rättighet för det. Det finns även möjlighet att ändra gruppers öppettider eller att stänga en grupp tillfälligt. Fler funktioner kommer i denna webb inom en snar framtid.
 • Möjlighet att lägga till gruppnummer som visas om ett inkommande samtal gått via en grupp.

Funktionerna ovan finns med i denna första release av Datatal Gateway. Under 2019 kommer funktionaliteten successivt att utökas.


Läs produktbeskrivningen för Datatal Gateway här, eller kontakta försäljningschef Petra Målberg Svensson för mer information på 0498-253020 eller petra@datatal.se

Flexi 2018.3

17 Aug

En sensommar-release!

Vi har lagt upp en ny release som finns tillgänglig för nedladdning för alla kunder/åf som har serviceavtal. Den innehåller några rättningar som vi fått inrapporterade men även en ny funktion i WonderPhone.

Högtalarläge

Nu kan du som använder WonderPhone softphone ställa in ett högtalarläge. D.v.s. du pratar i ditt headset men vill att allt ljud ska spelas upp i högtalarna och kanske använda en annan mikrofon. Nu finns inställningar för detta.

Tangentbordsnavigering

Vi har lagt till bättre möjlighet att navigera med tangentbordet i WonderPhone.

I övrigt har vi rättat några fel som vi fått inrapporterade, en krasch i WonderPhone-klienten bland annat.

Läs mer här


Du har väl inte missat de nya funktionerna som vi släppt senaste året?

Här nedan ser du några av dem.

WonderPhone

 • Starta Skype-chatt
 • Skapa Outlook-kontakt
 • Öppna en söktjänst för inringande telefonnummer
 • Stöd för Philips HUE-lampor

Telefonisten

 • Starta Skype-chatt
 • Startar snabbare

FlexiTid

 • Se om inringade kund har valt en egen tid eller accepterat den föreslagna
 • Visa i vilket språk som bokningen är gjord

Administration

 • Användarprofiler för enklare massadministration
 • Datahanteringsverktyg för att enklare hantera GDPR-krav
 • Licensöversikt

Flexi 2018.2

6 Aug

Nyheter

Skapa kontakt i Outlook

Nu kan du från WonderPhone skapa en kontakt i Outlook genom att högerklicka på ett nummer i samtalshistoriken, eller under aktivt samtal. Du får då upp ”Ny kontakt”-formuläret i Outlook, där du sedan fyller i resterande information och sparar kontakten.

Starta Skype-chatt

Nu kan du starta en chatt ifrån Wonderphone eller Telefonistplatsen. Sök upp en kollega som du vill chatta med, högerklicka på den och välj ”Skicka chattmeddelande”. I Telefonistplatsen finns det nu en ny ikon i högra hörnet för denna funktion.

Licensöverblick

Vi har lagt in en licensöverblick för att få bättre kontroll över vilka licenser som är tilldelade/ej tilldelade. Det visas nu även tydligare när supportavtalet löper ut. För att få tillgång till licensöverblicken måste man logga in med ”sysop”-rättigheter. Man kan även ladda om licensen för att få den senaste versionen nerladdad, något som kan vara bra om Datatal har uppdaterat antalet användare eller någon annan licens.


Förbättringar

Denna release innehåller en del bakomliggande förbättringar, vissa kommer förbättra prestanda och upplevelsen i framförallt i Presentity-appen. Vi har även löst en del buggar i Wonderphone-klienten och GDPR-upprensningen. Läs mer i release notes

Release 2018.1

11 May

 

Nu har vi släppt en ny release. Fokus på denna har varit säkerhet och datahantering. Detta för underlätta hantering av den information som finns i systemet och göra den anonym. Givetvis har vi även lagt till andra funktioner, uppdaterat gamla och städat bort buggar.

Vi får väldigt mycket nyttig feedback ifrån våra användare via Wonderphones feedbacksystem, dagsläget kan vi inte ge någon direkt respons på dessa men vi uppskattar dem väldigt mycket.

Nyheter

Några förbättringar

 • Flera optimeringar i Flexi plattformen har gjorts, en effekt är att Presentity-appen skall bli snabbare.

 • Wonderphone och stora kontaktböcker i Outlook har varit ett problem som nu skall vara löst

Vi vill också påminna om att uppdatera system kontinuerligt, säkerhet är något som vi hela tiden jobbar med och åtgärdar kontinuerligt.

 

Det händer mycket bakom kulisserna här och vi kommer även släppa något stort snart. Mer infomation om detta kommer inom kort.

 

Vi kan också meddela att vi än en gång fått trippel A

Flexi 2017.2 är nu ute!

15 Dec

WonderPhone-nyheter (endast Avaya IPO)

 • Användaren kan nu:
  • se köande samtal i de grupper den är med i
  • se aktuell väntetid på köande samtal
  • plocka specifikt samtal ifrån kön (rättighetsstyrt)
 • Nu finns möjlighet att lägga in egen text på hänvisning
 • Förbättrad samtalshistorik låter användaren se om samtal inkommit via t.ex. grupp eller annan användare
 • Samtalsfönstret har fått förbättrad gruppering av sökresultat
 • Inställningar – Man kan nu ställa in olika ”flash modes” för samtalsfönstret (alltid överst, ej överst, ta fokus/icke fokus)

 

 • Nu i Beta-stadie – IoT (Internet of Things), kontakta vår support för mer info

AdmiTal-nyheter

 • Användarprofiler – man kan nu applicera profiler på en eller flera användare och välja vilka funktioner profilen ska innehålla
 • Kopiera favoriter – kopiera en användares favoriter till andra användare

 

Förbättrad AD-synk

 • Möjlighet att välja vilka fält som synkas och vilka fält i Flexi de motsvarar

 

Flexi Tid-nyheter

 • Visar om kund/patient valt en egen tid istället för den först föreslagna
 • Visar en flagga för att tydliggöra kund/patients språkval

 

 

 

 

 

 

Nu har Datatal tillsammans med Avaya testat Flexi med Wonderphone på senaste Avaya IP Office releasen 10.1

Application Notes for configuring Datatal AB Flexi with Avaya IP Office Server Edition R10.1 – Issue 1.0

Ny release, Flexi 2017.1 ute

14 Sep

Ny release, Flexi 2017.1 ute nu!

 

Avaya IP Office och Wonderphone

Nya funktioner i WonderPhone Nu släpper vi en väldigt efterlängtad och efterfrågad funktion till WonderPhone, möjligheten att styra en fast telefon med WonderPhone-klienten. De flesta funktioner som ni har tillgång till i er WonderPhone Standard softphone kan ni nu även använda med er fasta telefon.

Vi har valt att kalla den nya versionen för WonderPhone Basic och den ingår i Presentity Basic User-licensen, d.v.s. alla som köper en Presentity användarlicens får även tillgång till WonderPhone Basic.  Även befintliga kunder får givetvis möjlighet att kostnadsfritt använda Basic-versionen, kontakta vår support för att få detta aktiverat för de som är intresserade.

Alla användare kan nu alltså använda samma gränssnitt vare sig man har softphone, vill styra en fast telefon eller helt enkelt som ett alternativ till Presentity webb. Ytterligare en ny funktion i WonderPhone är att det nu enkelt går att skapa en konferens när man har två eller fler parter i samtalsfönstret.Flertalet optimeringar har även gjorts vilket gör hela programmet snabbare.

 


Telefonist

Nyligen har vi även uppdaterat Telefonist-appen med nya funktioner;

 • Kan köras i kombination med WonderPhone Standard (softphone).
 • Spara sökresultatet (plustecknet vid sök-knappen), kan även nås via en snabbknapp.
 • Det visas nu tydligare vart sökresultatet kommer ifrån, till exempel om det är ifrån inkommande samtal eller en manuell sökning.

 

 


Avaya IP Office & Mitel

Utökning av funktion för katalogtjänsten – import Active Directory (AD);

 • Nu importeras användares bilder ifrån AD, vilket innebär att källan till alla bilder i hela lösningen ligger i ert Active Directory.
 • Nytt är även att kontaktyper kan importeras ifrån AD som användare i Flexi, det innebär att administrationen för dessa användare inte behöver läggas i Flexi utan hämtas direkt från AD-katalogen.
 • Fler fält kan nu hämtas.

 


Mitel

Datatal och Mitel har nu testat och verifierat Flexi med MiVo400 R5.0 med godkänt resultat.Vi har även implementerat stöd så att användare nu kan se sina kollegor i växelgrupperna i Presentity app.

 

 

Generationsskifte

4 Sep

Generationsskifte i Datatal AB

 

Göran och Anne-Mari Geitz överlåter efter närmare 26 år fr.o.m. 2017-09-01 majoriteten av ägandet i företaget till personalen och lämnar samtidigt sina operativa funktioner och styrelseposter.

”Med tillförsikt och stor glädje ser vi möjligheten för Datatal att leva vidare ytterligare minst 25 år genom vår innovativa och otroligt dedikerade personal. Att verksamheten ska fortsätta på Gotland har varit en förutsättning för vår avgång och den här lösningen är vi övertygade kommer att gagna samtliga, inte minst våra kunder säger Anne-Mari och Göran Geitz”

”Det är med stolthet och ödmjukhet vi axlar ansvaret för Datatal och vi kommer att fortsätta driva företaget i samma anda och med samma engagemang och entusiasm som Göran och Anne-Mari alltid gjort säger Thomas Tunekvist, delägare.”

 

Datatals nya styrelse

Eventuella frågor kring den nya ägarbilden hänvisas till Thomas Tunekvist, operativt ansvarig, på telefon 0498-253011 eller mail; thomas@datatal.se eller till Styrelseordförande Sveds-Hjalmar Söderlund
på mail; sveds-hjalmar.soderlund@datatal.se.

 

 

Flexi 2016.1

14 Dec

Ny release, Flexi 2016.1 – ute nu!

WonderPhone

• Övervakad transfer!
• Ljudet kan skickas olika vägar beroende på system/situation, antingen via UDP, TCP eller Websocket (klienten känner av automatiskt)
• Nu kan man se vilket nummer den inringande har ringt, så att man ser om samtalet t.ex. inkommit via en grupp.
• Konfigurera egna snabbknappar för att t.ex. svara och lägga på.
• Klicka på ”Tel” och ”Callto”-länkar på webbsidor för att ringa via WonderPhone.
• Stöd för headset från Jabra och Sennheiser (sedan tidigare även Plantronics)
• WonderPhone client finns nu även på danska, finska och norska!

 

Multi-TAPI

Nu har vi stöd för att ansluta flera Avaya IPO till ett och samma Flexisystem.

 

För att se en komplett lista på nyheter, optimeringar och fixar,
se Release Notes.

 


 

Datatals ägare i Dagens Industri!

7 Sep

Datatals ägare blir intervjuade av Dagens Industridi_datatal

I Dagens Industris upplaga den 17 augusti blir Datatals ägare Anne-Mari och Göran Geitz intervjuade. Läs om intervjun här intill