Release 2020

18 Feb

Nya funktioner för Datatal Gateway och WonderPhone

Datatal Gateway-nyheter

I denna release har vi på Datatal fokuserat mycket på funktioner för Datatal Gateway. Det är funktioner vi har velat erbjuda väldigt länge men inte kunnat implementera mot andra telefoniplattformar. Nu när vi ”äger” hela kedjan kan vi äntligen få till stånd dessa funktioner.

  • Den första funktionen är samtalsinspelning. Du som användare av Presentity mobilapp eller WonderPhone client kan enkelt starta en inspelning av ett aktivt samtal och även pausa inspelningen vid behov. Efter samtalet kan du sedan lyssna på inspelningen via App eller WonderPhone.

Här på bilden ser ni att den fasta terminalen är stängd men mobilen är ännu öppen
  • Den andra nya funktionen är att stänga antingen ditt fasta nummer eller ditt mobilnummer. I vissa fall vill man kanske släppa igenom samtal till mobilnumret fast man är hänvisad, vid en lösning med full-MEX har man tidigare hamnat i användarens röstbrevlåda och fått ett meddelande om att vederbörande till exempel är på lunch, möte eller har gått för dagen. Nu kan dessa samtal släppas igenom och det ringer på som vanligt.

WonderPhone

I WonderPhone har du nu möjlighet att aktivera automatiskt svar på inkommande samtal, så att du inte behöver klicka på Svara eller trycka på ditt headset.


Flexi Tid

Nu finns det fler möjligheter i Flexi Tid att skicka ut SMS till den som bokat en tid. Man kan konfigurera så att det skickas ett automatiskt bekräftelse-SMS när kunden har bokat tid, och även ett påminnelse-SMS en stund innan den bokade tiden infaller.


Övriga funktionsförbättringar

  • Pushnotis vid samtal väntar i personlig kö (om någon köar i din personliga kö i röstbrevlådan).
  • Push vid samtal till gruppmedlem, skickar en push till gruppmedlemmen.
  • Ändra användarens status i WonderPhone beroende på om denne är in- eller utloggad i WonderPhone. Påverkar inte hänvisning utan visas enbart internt.
  • Admital webb och Mobile API har optimerats och det har även gjorts säkerhetsuppdateringar.
  • Avisering av missat samtal, denna funktion har vi byggt vidare på och nu kan aviseringen även gå via vårt mallsystem som är inbyggt i Flexi. Det innebär att en avisering om missade samtal nu kan ske med hjälp av SMS eller mail.