Release 2019.1 är nu släppt

8 Mar

I början av januari lanserade vi vår egenutvecklade kommunikationsplattform Datatal Gateway. Den har stöd för våra befintliga applikationer, Flexi Presentity för hänvisning och röstbrevlådor,  Flexi Tid för schemalagd callback, samt Flexi CC för kö och callback.


Datatal Gateway + Microsoft Teams

Under utvecklingen av Datatal Gateway har vi lyssnat noga på våra återförsäljare och tagit med många funktioner som saknas i traditionella telefoniväxelplattformar. Som ett steg i denna utveckling vill vi nu presentera att Datatal Gateway nu även stödjer telefoni via Microsoft Teams.

Man kan nu använda Microsoft Teams desktop-applikation eller mobil-app för att ringa, ta emot och koppla samtal. Använd Flexi Presentity-appen för att sätta hänvisningar, lyssna av röstmeddelande och hantera svarsgrupperna. Där kan du även sätta vilken samtalsprofil som ska vara aktiv för dig, d.v.s. vilket nummer du vill visa när du ringer

Ni kan även få in statistikunderlag ifrån Flexi CC och Flexi Tid till en Teams-kanal.
När ett möte skapas i Teams blir användaren automatiskt satt i möte i Flexi Presentity.


Wonderphone + Microsoft Skype 365

Denna release innehåller inte bara nyheter för Datatal Gateway, utan även uppdateringar för WonderPhone. Nu kan man se en kollegas närvarostatus från Skype direkt i WonderPhone-gränssnittet. Detta kommer även bli tillgängligt i Telefonisten inom kort.

”Status-bollarna” till höger om kollegorna visar kollegans Skype Office 365-status. Håll musen över Skype-bollen för att få mer information.


Ny Telefonist

Vi kommer inom kort även skicka ut en ny Telefonist med ett något omarbetat gränssnitt. Detta för att ännu lättare få en bra överblick över företagets telefoni. Flera funktioner som finns i WonderPhone kommer även finnas i telefonistgräsnittet. Nya funktioner:

 • Uppdaterat gränssnitt
 • Se kollegors Skype Office 365-status
 • Ändra hur användarna ska synas i resultatvyn – lista, brickor eller små kort
 • Utökade möjlighet att göra bättre mail-mallar
 • Notifiering vid inkommande samtal
 • Anpassad till att vara en Windows 10 UWP app
 • Lista dina favoriter för enkel översikt över – t.ex. dem du oftast kopplar till. Det är samma favoriter som du lägger upp i Presentity app och WonderPhone
 • Ändra gruppernas aktuella läge
Nya Telefonist gränsnittet

Mer Datatal Gateway-nyheter

Sedan tidigare har Datatal Gateway smarta funktioner som:

 • ”Lägg till gruppnumret på inringande nummer” – detta innebär att man på en mobiltelefon nu kan se vilken svarsgrupp kunden har ringt in genom.
 • Ändra hur samtalen ska distribueras via olika ”grupplägen”
 • White/Blacklist på företaget – lägg upp nummer som kan ringa igenom hänvisningar eller svartlista nummer som inte ska få ringa in eller som inte ska få ringas ifrån företaget.

Ytterligare nyheter

Ny agentstatus i Flexi CC
 • Flexi CC (Call Center) Agenter har fått en ny status som visas om en agent är urloggad ur alla köer
 • URL pop-up i Flexi CC validerat samtal kan göra en pop-up mot ett webbaserat CRM-system
 • Informationscenter i Admital visas nu varningar/fel/information i större utsträckning. Det kan vara knappvalsmenyer som pekar på något som är borttaget eller om användare saknar licenser
 • Datatal SNMP-stöd – ladda ner Datatal SNMP MIB-filen ifrån Admital webb. Sätt upp övervakning på olika mätvärden i plattformen
 • Ställ in loggningsnivån på tjänsterna, och hur dem ska logga. Kan skicka loggar till syslog eller fil.
 • Konfiguration för Skype Office 365
 • Flera buggrättningar